Anticipatory breach

Anticipatory breach of 'voortijdige ontbinding of opschorting' van een contract in gevallen het reeds voor de opeisbaarheid van de vordering duidelijk is, dat er een wanprestatie is.

Overzicht A (Toon alles)