Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval op het werk of onderweg van en naar het werk. Het is één van de sociale risico's die worden vergoed door de Sociale Zekerheid. Als aan de voorwaarden voor een arbeidsongeval voldaan is, wordt de schade die daarvan het gevolg is volledig vergoed door een verzekeringsmaatschappij. De Belgische Wet van 10 april 1971 is de recentste wijzigingswet van het vraagstuk rond arbeidsongevallen.

Overzicht A (Toon alles)