Ambtenaar

Een ambtenaar [statutair] is een natuurlijk persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de overheidstaak te verrichten, mits ondergeschikt aan een hoger gezag. Afhankelijk van hun functie, leggen ambtenaren een zuiveringseed of ambtseed af. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid, de federale overheid (België), een gemeenschap (België), een gewest (België), een provincie, een gemeente of bij instellingen die worden beheerd door de staat of openbare lichamen. Een aantal functies binnen een Waterschap komt bijvoorbeeld in aanmerking voor de ambtenarenstatus. Naast deze strikte definitie bestaan er andere, minder strikte definities. Werknemers van semi-overheidsinstellingen worden vaak als ambtenaren gezien.

Overzicht A (Toon alles)