Administratieve rechtspraak

De administratieve rechtspraak heeft betrekking op geschillen tussen burgers en bestuursorganen of tussen bestuursorganen onderling met betrekking tot besluiten van overheidsorganen.

Overzicht A (Toon alles)