Administratieve sanctie

Een administratieve sanctie is een door een overheidsorgaan opgelegde sanctie die kan bestaan uit een boete of een maatregel wegens inbreuken op wettelijke voorschriften.

Overzicht A (Toon alles)