Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, d.w.z. door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon. Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht. Het toepassingsgebied van het Belgische arbeidsrecht wordt in beginsel vastgeknoopt aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst en behoort tot het burgerlijk recht. Een arbeidsovereenkomst betreft een overeenkomst waarbij een persoon zich ertoe verbindt tegen loon onder gezag arbeid te verrichten voor een andere persoon. Het individueel arbeidsrecht omvat in België onder andere de Arbeidsovereenkomstenwet (1978), de Arbeidswet (1971), de Loonbeschermingswet (1965) en de Welzijnswet (1996). Het collectief arbeidsrecht omvat In België onder andere de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (1968) en de Bedrijfsorganisatiewet (1948)

Overzicht A (Toon alles)