Alarmbel / alarmbelprocedure

In het Belgisch staatsrecht zijn er drie soorten alarmbelprocedures, deze zijn terug te vinden in artikel 54 van de Belgische G.W.: * de communautaire alarmbelprocedure is de bekendste. Zij kan toegepast worden op het federaal niveau, wanneer een van de gemeenschappen zich benadeeld voelt door een bepaald wetsontwerp. * de ideologische alarmbelprocedure kan toegepast worden op het niveau van de Gemeenschappen, wanneer een ideologische minderheid zich gediscrimineerd voelt door een bepaald ontwerpdecreet. * de alarmbelprocedure i.v.m. de Brusselse instellingen Beide procedures werden in de Belgische Grondwet ingeschreven in het kader van de eerste staatshervorming (1970). Beide procedures worden nauwelijks toegepast.

Overzicht A (Toon alles)