Adoptie

Adoptie is het verbreken van de familieband tussen biologische ouders en geadopteerde en het tegelijkertijd vaststellen van een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en een geadopteerde, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone en volle adoptie.

Overzicht A (Toon alles)