Advocaat bij het Hof van Cassatie

Een Advocaat bij het Hof van Cassatie is een advocaat die gespecialiseerd is in de cassatietechniek, hij is een ministeriële ambtenaar die de partijen vertegenwoordigd in burgerlijke zaken, handelszaken, sociale zaken of een cassatieberoep tegen beslissingen van beroepsorden in zake tucht (verplichte vertegenwoordiging door een advocaat).

Overzicht A (Toon alles)