Aansprakelijkheidsbeding

Een aansprakelijkheidsbeding is een door de partijen contractueel vastgelegde beding/clausule, waarbij de partijen hun aansprakelijkheid wegens het niet -of foutief uitvoeren jegens elkaar gaan vastleggen. Zo kunnen de partijen overeenkomen hun aansprakelijkheid, overeenkomstig het gemeen recht, uit te breiden of te beperken of een schadeberekening vastleggen.

Overzicht A (Toon alles)