Administratief arrest

Een administratief arrest is een uitpraak door een daartoe bevoegde instantie over het doen of nalaten van een overheidsorgaan.

Overzicht A (Toon alles)