Akte

Een akte is een officieel document. Er zijn wettelijk twee soorten akten: * authentieke akten, bevoegdelijk opgemaakt door een openbaar ambtenaar, bijvoorbeeld een notaris of een rechter. * onderhandse akten, die door een ieder kunnen worden opgesteld. Een overheidsinstelling kan een akte afgeven. Een door een notaris vastgestelde akte heet een notariële akte.

Overzicht A (Toon alles)