Aandelen aan toonder

Aandelen aan toonder zijn de op papier gedrukte aandelen die de naam van de titularis niet vemelden en die aan derden kunnen doorgegeven worden. De houder van het aandeel aan toonder kan de eraan verbonden rechten uitoefenen.

Overzicht A (Toon alles)