Aanvullende crisisbijdrage

Een alternative crisisbijdrage is een alternatieve financieringsbron van de sociale zekerheid. Deze komt neer op de vestiging van 3 opdeciemen op o.a. de vennootschapsbelasting.

Overzicht A (Toon alles)