Administratieve aanhouding / bestuurlijke aanhouding

Een administratieve geldboete is een door de bevoegde overheidsdienst opgelegde geldboete wegens inbreuken op strafrechtelijk vervolgbare sociale misdrijven.

Overzicht A (Toon alles)