Algemene voorwaarden / uniforme voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die gelden voor een bepaald soort overeenkomsten, of zelfs alle overeenkomsten die de gebruiker sluit. Ze zijn vaak in kleine letters achterop de overeenkomst gedrukt, of toegevoegd als bijlage.Ook al hoeft niet afzonderlijk voor de algemene voorwaarden te worden getekend, toch maken ze deel uit van de overeenkomst. Met name in consumentensituaties valt over de algemene voorwaarden niet te onderhandelen. Algemene voorwaarden moeten daarom aan de wederpartij worden overlegd, of de wederpartij moet redelijkerwijs geacht kunnen worden kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden. Voor consumenten komt het er in de praktijk op neer dat de Algemene voorwaarden bij de het sluiten van de overeenkomst meteen in te zien moeten zijn.

Overzicht A (Toon alles)