Alternative Dispute Resolution (ADR)

Alternative Dispute Resolution is een alternatieve manier om tot een oplossing te komen van een geschil (alternatieve geschillenbeslechting). Het geschil wordt beoordeeld door een onafhankelijke Derde Beslisser.

Overzicht A (Toon alles)