Acceptant

Acceptatie is een handeling als gevolg waarvan een overeenkomst tot stand komt, doordat men ingaat op een aanbod.

Overzicht A (Toon alles)