Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming of ARAB is een onderdeel van de sociale reglementering in België. Het regelt de betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers. Het ARAB bundelt verschillende reglementeringen, hoofdzakelijk in uitvoering van de Veiligheidswet van 1952 en de Machinewet van 1961. Om de vlotte integratie van de Europese richtlijnen mogelijk te maken, wordt het ARAB sinds 1993 geleidelijk aan geherstructureerd in een nieuwe Codex over het welzijn op het werk.

Overzicht A (Toon alles)