Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kent een loonsvergoeding toe in geval van een arbeidsongeschiktheid dewelke het gevolg is van een ziekte of een ongeval. De regeling voor werknemers verschilt van deze voor de zelfstandigen.

Overzicht A (Toon alles)