Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad / buitencontractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is deze die voortvloeit buiten een contractuele relatie.

Overzicht A (Toon alles)