Anciënniteit

Anciënniteit is een begrip waarbij men de periode aanduidt dat iemand verbonden is aan een bepaalde organisatie. Vaak wordt aan de mate van anciënniteit (mede) de positie en eventuele rechten en plichten binnen deze organisatie bepaald. Het begrip wordt in het dagelijks taalgebruik in de eerste betekenis gebruikt om het aantal dienstjaren aan te geven dat iemand bij dezelfde werkgever werkt. Het komt van het Franse woord ancien, dat oud betekent. Dikwijls is aan een hogere anciënniteit een hoger loon verbonden, volgens vastgelegde schalen. Andere voordelen zijn ook mogelijk, zoals een groter aantal vakantiedagen. Ook wordt het aantal dienstjaren meegewogen bij eventuele promotie.

Overzicht A (Toon alles)