Administratief geschil / administratieve geschillen

Een administratief geschil is een publiekrechtelijk geschil tussen overheidsorganen onderling of tussen een overheidsorgaan en een burger, dewelke wordt beslecht door de Raad van State, afdeling administratie.

Overzicht A (Toon alles)