Akte van beschuldiging

Een akte van inbeschuldigingstelling is een stuk uitgaande van het openbaar ministerie dat onder meer de identiteit van de beschuldigde(n) bevat, het relaas van de feiten en de belangrijkste gebeurtenissen uit het gerechtelijk onderzoek, zoals de verslagen van de deskundigen, het moraliteitsonderzoek enz. De akte van beschuldiging moet objectief worden opgesteld, volledig en onpartijdig.

Overzicht A (Toon alles)