Aansprakelijkheid - ongevallen

De aansprakelijkheid is de juridische verantwoordelijkheid van een persoon voor de schade aangericht aan een andere persoon. De schade kan het gevolg zijn van eigen of andermans handelen of het nalaten of op grond van een risico dat men veroorzaakt en heeft meestal een verplichting tot schadevergoeding tot gevolg. Aansprakelijkheid bij ongevallen; de aansprakelijke van een ongeval zal de schade veroorzaakt door het ongeval moeten vergoeden. Dit is een buitencontractuele aansprakelijkheid of aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Wanneer het om een verkeersongeval gaat, kan er tegelijkertijd sprake zijn van een verkeersmisdrijf, waardoor ook de strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang komt.

Overzicht A (Toon alles)