Administratieve rechter / administratieve rechtbank

Een administratieve rechter of rechtbank zijn deze die zich bezighouden met bestuursrechtelijke zaken ( vb. de Raad van State).

Overzicht A (Toon alles)