Aandeelhoudersvergadering

Een aandeelhoudersbijeenkomst is een bijeenkomst van alle aandeelhouders van een vennootschap, waaraan het bestuur van de vennootschap gevraagde inlichtingen moet verschaffen.

Overzicht A (Toon alles)