Juridische documenten

Opgesteld door experts, betaalbaar gemaakt dankzij onze slimme software.

Hoe werkt het?

Kies een document

Kies het document (brief, contract, reglement, enz.) dat je nodig hebt.

Beantwoord de vragen

Onze slimme tool past het document aan aan je antwoord.

Betaal en download

Bevestig je bestelling en download jouw gepersonaliseerd document in WORD en PDF.

Algemene voorwaarden opstellen is van groot belang, gezien ze een kader scheppen voor de relatie met klanten. Bij ontstentenis eraan bepaalt het Burgerlijk wetboek volledig de rechten en plichten van beide partijen, hetgeen tot een lager beschermingsniveau kan leiden. Let op! Klanten moeten de kans hebben gekregen kennis te nemen van de algemene voorwaarden, dit ten laatste op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en ze moeten ze uitdrukkelijk hebben aanvaard. De aangeboden algemene voorwaarden zijn zowel geschikt voor verkoop in winkels als voor verkoop op afstand (internet). Het betreft meer dan voorbeeld algemene voorwaarden, ze kunnen dankzij de interactieve vragenlijst aan je situatie worden aangepast.

Vind je het juiste document niet terug?

Geef ons je suggestie door!