Juridische documenten

Opgesteld door experts, verstaanbaar gemaakt door onze slimme software. Bespaar tijd en geld door zelf jouw juridische documenten op te stellen, zonder in te boeten aan kwaliteit.

Hoe werkt het?

Kies een lokale expert

Betaal online en geef aan hoe je gecontacteerd wil worden.

Bel en leg uit

In een telefoongesprek kan je zoveel uitleggen als je zelf wilt en jouw situatie uitleggen. 

Ontvang een verslag

De specialist maak een verslag
zodat je ook na het gesprek weet
wat jouw rechten zijn.

Je kan het juist document niet vinden?

Aarzel niet om ons je suggestie door te geven

Algemene voorwaarden opstellen is van groot belang, gezien ze een kader scheppen voor de relatie met klanten. Bij ontstentenis eraan bepaalt het Burgerlijk wetboek volledig de rechten en plichten van beide partijen, hetgeen tot een lager beschermingsniveau kan leiden. Let op! Klanten moeten de kans hebben gekregen kennis te nemen van de algemene voorwaarden, dit ten laatste op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en ze moeten ze uitdrukkelijk hebben aanvaard. De aangeboden algemene voorwaarden zijn zowel geschikt voor verkoop in winkels als voor verkoop op afstand (internet). Het betreft meer dan voorbeeld algemene voorwaarden, ze kunnen dankzij de interactieve vragenlijst aan je situatie worden aangepast.