Handelshuurovereenkomst

Dit document laat u toe om een handelshuurovereenkomst op te stellen. Een handelshuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een onroerend goed (de verhuurder) dit goed verhuurt aan een huurder om er een handelsactiviteit in onder te brengen.

Laatste revisie

19/09/2019

Formaten

Word & PDF

Grootte

5 tot 7 pagina’s

Beoordeling


4,5 – 3 stemmen

Handelshuurovereenkomst

Hoe werkt het?

Kies een document

Alle documenten zijn opgestel door ervaren specialisten en zijn altijd conform de laatste wetgeving.

Beantwoord de vragen

Als er iets niet duidelijk is kan je steeds de hulp inroepen van onze experts.

Download document

Je kan het document rechtstreeks in word of pdf downloaden. We sturen ook een kopie via email.
Wat is een handelshuurovereenkomst?
 
Een handelshuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een onroerend goed (de verhuurder) dit goed verhuurt aan een huurder om er een handelsactiviteit in onder te brengen.
 
Wanneer kan je het gebruiken?
 
Het gaat om een handelshuurovereenkomst wanneer de huur betrekking heeft op een commerciële oppervlakte, meer bepaald op een gebouw of een deel van een gebouw, hoofdzakelijk gebruikt door de huurder voor detailhandel of voor de activiteit van een ambachtsman die in direct contact staat met het publiek.
 
Het gaat dus niet om de verhuur van kantoren. Huurovereenkomsten die door de voorlopige beheerders van een onroerend goed worden toegekend, zijn eveneens uitgesloten.
 
Een handelshuurovereenkomst heeft als grote voordeel dat het de huurder een betere bescherming geeft dan een gewone huurovereenkomst.
 
Let op: een gewone handelshuurovereenkomst wordt in principe aangegaan voor een duur van 9 jaar, de partijen kunnen via de notaris eveneens een langere duur vastleggen. Indien de handelshuurovereenkomst echter voor een kortere duur wordt aangegaan, zullen de partijen gebruik moeten maken van een ander document: de handelshuurovereenkomst van korte duur (pop-up).
 
Inhoud van de overeenkomst
 
Het document bevat de volgende essentiële informatie:
 
 • de identiteit van de partijen
 • de ligging van het gehuurde goed
 • informatie over de plaatsbeschrijving van het goed
 • de duur van de overeenkomst
 • de huurprijs en wijze van betaling
 • de mogelijkheid van herziening van de huurprijs
 • de betaling van belastingen en heffingen
 • de regeling van onderhoud en herstellingen
 • de regeling van de verplichte verzekering
 • informatie over milieu en stedenbouw
 • de regeling van bezoek en aanplakkingen
 • de beëindiging en opzegging van de overeenkomst
 
Daarnaast omvat het document ook de volgende optionele informatie:
 • de regeling over de gemeenschappelijke ruimtes van een mede-eigendom
 • het deel van het pand dat bewoond wordt door de huurder
 • de huurwaarborg
 • de betaling van kosten en lasten
 
De volgende bijlagen moeten toegevoegd worden aan de overeenkomst:
 
 • de plaatsbeschrijving
 • ev. een kopie van het reglement van de mede-eigendom
 • ev. het certificaat van de mazouttank
 
 
Hoe gebruik je het document?
 
De partijen ondertekenen de overeenkomst en ontvangen elk een origineel exemplaar van de overeenkomst.
 
De handelshuurovereenkomst moet worden geregistreerd bij het plaatselijk kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën of online via MyRent binnen een termijn van 4 maanden na het afsluiten van de overeenkomst. Zowel de huurder als de verhuurder kan worden beboet bij het niet naleven van die verplichting. Meer informatie over de registratie is te vinden op de website van de FOD Financiën.
 
Toepasselijk recht
 
Art. 1708 tot 1762 bis Burgerlijk Wetboek
 
 
Veelgestelde vragen
 
Door wie moet de plaatsbeschrijving opgemaakt worden?
 
De partijen kunnen kiezen of ze de plaatsbeschrijving onderling opmaken of dit laten doen door een deskundige. In ieder geval zal de plaatsbeschrijving gebeuren op tegenspraak en op gemeenschappelijke kosten.
 
 
 
 

Waarom kiezen voor Jureca voor jouw documenten

 • Gemakkelijk en juridisch juiste documenten
 • Geen verassingen of te dure facturen.
 • Geen verassingen of te dure facturen.

Vragen? Stel ze hier

Andere namen

handelshuurcontract, handelshuurdocument

Land

België (Nederlands)