Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

 • Vind een advocaat
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Zoek een advocaat

Advocaat zoeken in 3 simpele stappen

Een goede advocaat zoeken is misschien wel het belangrijkste wat u kan doen om een rechtszaak te winnen. Dit hoeft niet moeilijk te zijn. Trek wel wat tijd uit voor uw zoektocht. Richt uw inspanningen op het vinden van een advocaat die ervaring heeft met uw specifieke rechtsmaterie, en met wie het ‘klikt’. Uw tijd nemen om de geschikte advocaat te vinden is de moeite waard, aangezien hij/zij u beter kan helpen bij het winnen van uw zaak.

Bepaal welk soort advocaat u nodig heeft.

Een advocaat zoeken die gespecialiseerd is in de rechtsmaterie waaronder uw zaak valt (bijvoorbeeld verkeer, huur, familierecht (echtscheiding), aansprakelijkheidsrecht, etc.) is altijd aangewezen. Het is ook een goed idee om een advocaat te vinden die bekend is met de rechtbanken en wetgeving van de streek waar u leeft. Een dergelijke advocaat kan uw belangen het best behartigen.

Een paar voorbeelden van specialisaties:

 • Verkeersrecht

  Een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht helpt u wanneer u voor de politierechtbank moet verschijnen omwille van een verkeersovertreding, of wanneer u slachtoffer bent van een verkeersongeval.

 • Arbeidsrecht

  Wanneer je bijvoorbeeld advies wenst over een ontslag, of over andere aspecten van een arbeidsovereenkomst, kan u best een advocaat zoeken met als specialisatie arbeidsrecht.

 • Huur

  Huurkwesties zoals een opzegging en uithuiszetting, huurschade,… vragen een gespecialiseerde advocaat.

 • Familierecht

  Gaat over belangrijke zaken zoals scheiden, onderhoudsgeld en verblijfsregeling.

 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding

  Een advocaat-specialist in burgerlijke aansprakelijkheid helpt wanneer iemand schade oploopt door andermans schuld en daarvoor een schadevergoeding wenst.

 • Erven

  Geen zin in familieruzies over een <a href="https://www.jureca.be/advies/erfenis/erfenis/samenvatting">erfenis</a>, of om teveel <a href="https://www.jureca.be/advies/erfenis/successierechten-of-erfbelasting/samenvatting">successierechten of erfbelasting</a> te betalen? Een advocaat gespecialiseerd in erven behandelt zaken zoals <a href="https://www.jureca.be/advies/erfenis/successieplanning/samenvatting">successieplanning</a>, <a href="https://www.jureca.be/advies/erfenis/erfenis/wat-als-er-veel-schulden-bij-de-erfenis-zijn">schulden in de erfenis</a>

 • Schulden

  Wanneer u als privépersoon schulden hebt, kan een advocaat helpen met het aanvragen van uitstel van betaling, of van een collectieve schuldenregeling. Wilt u als handelaar schulden innen, dan wilt u misschien zelfs een vaste advocaat gespecialiseerd in schulden. Ook als u teveel eigen schulden hebt en een faillissement als handelaar dreigt (Wet Continuïteit Ondernemingen, Faillissementswet) hebt u een specialist schulden advocaat nodig.

Het is niet altijd gemakkelijk om te weten onder welke specialisatie of rechtsmaterie uw zaak valt. Daarom ontwikkelde Jureca een superhandige, gratis tool om snel en vrijblijvend <a href="https://www.jureca.be/mijn-zaken/nieuw">uw ideale gespecialiseerde advocaat</a> te vinden aan de hand van een paar eenvoudige vragen.

Controleer kwalificaties en ervaring

Alle advocaten die u via de Jureca-tool vindt, zijn gekwalificeerde en ervaren advocaten. Enkel advocaten ingeschreven op het tableau van de Orde van Vlaamse Balies, L’ordre des barreaux Francophones et Germanophone de Belgique of op de lijst van advocaat-stagiairs (advocaat-stagiairs zijn volwaardige advocaten met een universitaire opleiding achter de rug en een stagemeester) kunnen opgenomen worden op de website.

U vindt op de website van Jureca ook belangrijke achtergrondinformatie over uw potentiële advocaat zoals diploma’s, opleidingen en carrièreverloop.

De ideale advocaat zoeken kan u door direct de gewenste specialisatie aan te duiden. Nog efficiënter is om uw vraag of probleem anoniem te beschrijven aan de hand van een paar eenvoudige vragen, waarna u -dankzij het slimme zoekalgoritme- vrijblijvend een overzicht ontvangt van de meest geschikte advocaten.

Vraag referenties

Klanten en andere advocaten kunnen de specialisatie van uw potentiële advocaat bevestigen op de Jureca-website en zo hun ervaringen met u delen. Eventuele artikels en andere publicaties van uw kandidaat-advocaat zijn ook opgenomen in het profiel van uw mogelijke advocaat. Dankzij die referenties krijgt u een duidelijker beeld van de advocaat.

Bekijk de bijkomende informatie over de advocaat

Bij Jureca kan u een korte, persoonlijke omschrijving en eventueel foto van uw potentiële advocaat vinden. Hoe een advocaat zichzelf voorstelt, kan u een idee geven van diens persoonlijkheid en uw mogelijke samenwerking. De professionele achtergrond van elke Jureca-advocaat, zoals ervaring (carrièreverloop) en awards & certificaten, kan u via ‘Bekijk Gegevens’ gemakkelijk bekijken. U zal best een advocaat zoeken met 3 tot 5 jaar ervaring in de specifieke rechtsmaterie.

Indien uw mogelijke advocaat een eigen website of een LinkedIn-profiel heeft, kan u ook deze informatie raadplegen via de Jureca-website. Zoek daar naar bijkomende informatie, eventueel een rubriek met veel gestelde vragen (FAQ) of blog over juridische kwesties. Een website met uitgebreide juridische informatie duidt vaak op deskundigheid betreffende die materies.

Een klein of een groot advocatenkantoor?

Denk eraan dat de omvang van het advocatenkantoor een rol kan spelen. Advocatenkantoren kunnen variëren in grootte en bestaan uit één of meerdere, soms heel veel, advocaten. U moet een kantoor kiezen dat het meest geschikt lijkt voor jouw situatie.

Grote bedrijven zullen misschien een bekend, groot advocatenkantoor willen inhuren in ingewikkelde, vaak internationale, juridische kwesties. Indien u daarentegen gewoon iemand zoekt om u te helpen bij uw echtscheiding, een huur-of verkeerskwestie, dan zal u zich waarschijnlijk het best voelen bij een kleiner advocatenkantoor.

1. Gratis tool voor vinden van ideale advocaat

De online tool van Jureca is de gemakkelijkste manier om vrijblijvend in contact te komen met meerdere gespecialiseerde advocaten en er de beste uit te kiezen:

Eerst beantwoordt u een paar eenvoudige vragen over uw zaak.

Het slimme zoekalgoritme bezorgt u vervolgens gratis en vrijblijvend een overzicht van de meest geschikte advocaten, gelet op hun specialisatie en uw regio. U krijgt de contactgegevens van de advocaten en kan hun profiel raadplegen om een eerste selectie te maken, bijvoorbeeld op grond van ervaring of dynamiek.

Neem gerust met meerdere advocaten telefonisch of per mail contact op om een eerste indruk te krijgen. Vraag na hoeveel een eerste consultatie of raadpleging kost. Maak vervolgens een afspraak met de advocaat van uw voorkeur. Indien deze toch niet aan uw verwachtingen zou voldoen, kan u een andere advocaat om een afspraak verzoeken.

Stel een vragenlijst op

Maak ter voorbereiding van de consultatie een lijstje op met vragen over de advocatenpraktijk. De algemene informatie over de advocaat (bv. ervaring, universiteit) kan je online terugvinden: op het profiel van Jureca en op de eigen website van de advocaat.

Bij het persoonlijke gesprek vraag je best naar informatie die relevant is voor jouw specifieke zaak. De advocaat zou zonder probleem moeten kunnen antwoorden op al uw vragen, zonder aarzelend of onzeker te klinken.

Vraag naar het volgende:

 • Prijs: ereloon en kosten.

  U moet vragen of de advocaat ereloon rekent volgens een uurtarief of een vast bedrag per zaak. En of het ereloon al dan niet afhankelijk is van de waarde van de zaak, de moeilijkheid, de ervaring van de advocaat... U kan afspreken om een percentage van de &lsquo;winst&rsquo; uit te betalen en zo het resultaat van de zaak laten meetellen in de berekening van het ereloon. Vraag ook na hoe de advocaat zijn of haar kosten aanrekent (welke forfaits gelden er voor typewerk, verplaatsingen en dergelijke?).

 • Snelheid

  Een andere vraag die u best stelt: hoe snel kan de advocaat met uw zaak starten en wanneer wordt het proces ingeleid (indien er geen overeenstemming met de tegenpartij komt)? De duur van een eventueel proces staat voor een groot deel los van de snelheid waarmee een advocaat werkt. Vraag wel naar een schatting van de totale duur (met uitleg over de verschillende fases van het proces) en vraag hoeveel tijd de advocaat neemt om zelf besluiten of conclusies op te stellen.

 • Slaagpercentage.

  Hoeveel gelijkaardige zaken heeft de advocaat al behandeld en wat was daar het resultaat? Ook dit laatste moet u navragen, ook al is het niet altijd evident om een antwoord te bekomen. Een advocaat kan natuurlijk geen bepaald resultaat garanderen, ook al kan het ereloon daar (voor een deel) van afhankelijk zijn. U moet wel een idee krijgen van wat u redelijkerwijze mag verwachten. U kan op het Jureca-profiel van sommige advocaten (&lsquo;Bekijk Gegevens&rsquo;, &lsquo;Ga naar Profiel&rsquo;) aanbevelingen over hun vaardigheden terug vinden. Een andere mogelijkheid is om naar referenties te vragen, rekening houdend met het beroepsgeheim (toestemming van die andere cli&euml;nt is nodig).

 • Beschikbaarheid en communicatie.

  Dit wordt vaak vergeten na te vragen maar is erg belangrijk. Wie zal uw zaak behandelen (een collega van de advocaat-vennoot?) en met wie zal u contact hebben tijdens de zaak? Aan wie mag u uw vragen stellen, en op welke manier (telefonisch, enkel tijdens kantooruren, mail of sms)? Vraag ook na hoe snel u een antwoord mag verwachten op uw berichten.&nbsp;

Breng alle nuttige documenten mee naar de consultatie

Vergeet niet om alle documenten en andere nuttige informatie mee te nemen naar de afspraak met uw advocaat. De advocaat kan op voorhand opsommen wat u best meebrengt, maar aarzel niet om ook aanvullende informatie te verzamelen voor de bijeenkomst. Start op tijd met het bijeenbrengen van de nodige documenten, zodat u op tijd en voorbereid op de consultatie verschijnt.

Interview de advocaat

Ga naar de consultatie(s). Spreek met één of meerdere advocaten. Voel je vrij om notities te nemen tijdens het gesprek. Zo kan u nalezen wat de advocaat vertelde, en wat uw eerste indruk was. Onthoud dat u de advocaat interviewt voor een job. Beschouw uw gesprek dan ook als een sollicitatiegesprek.

Voelt het alsof de advocaat niet naar u luistert, of uw vragen niet beantwoordt, neem dan een andere advocaat.

Kies een advocaat waar u zich goed bij voelt

Let niet enkel op ervaring en grondige kennis van de wet. Kies een advocaat waarmee het ook klikt en met wie u graag zal samenwerken.

Indien u zich op één of andere manier ongemakkelijk voelt bij de advocaat, kiest u best iemand anders om u te vertegenwoordigen.

Houd rekening met hoe goed de advocaat antwoordde op uw vragen. Aarzelde hij of zij, gebruikte de advocaat te veel onbegrijpelijk juridisch jargon, of beantwoordde hij of zij niet aan uw verwachtingen, neem dan een andere advocaat.

Indien meer dan één advocaat aan uw verwachtingen beantwoordt, stel dan diegene aan waar u zich het meest bij op uw gemak voelt.

De laatste stap bij het zoeken van de ideale advocaat mag u zeker niet overslaan. Begrijpen hoe advocaten vergoeding vragen voor hun diensten is essentieel.

Zo berekent een advocaat het ereloon:

 1. Vergoeding per uur

  Een uurtarief is misschien wel het meeste gebruikelijk. Er is geen vast of standaardtarief in ons land. Zorg ervoor dat het uurtarief redelijk is, rekening houdend met alle elementen: moeilijkheidsgraad en belang van de zaak, ervaring van de advocaat, etc.&nbsp; Vergelijk met andere advocaten. Sta erop dat de uren in een overzichtelijk schema voor u bijgehouden worden. Vergeet niet om regelmatig een (financi&euml;le) stand van zaken te vragen en met tussentijdse betalingen te werken indien u deze financi&euml;le last wat wil spreiden.

 2. Vaste prijs

  Wanneer uw advocaat een vast bedrag rekent als ereloon voor de ganse rechtszaak heeft dit &eacute;&eacute;n groot voordeel: zekerheid. U weet waar u aan toe bent en wat de diensten van uw advocaat (bovenop de kosten: zie verder) u in totaal zullen kosten. Niet alle advocaten zijn echter bereid om op basis van een vaste totale prijs te werken. Toch is het de moeite waard om hierover te onderhandelen.

  Als handelaar of particulier met meerdere zaken kan u eventueel met een abonnement werken: met uw advocaat een prijs per jaar afspreken om al uw zaken te behartigen.

 3. Percentage als ereloon

  Een derde manier waarop advocaten hun ereloon kunnen factureren is als een percentage van de waarde van de zaak, of als een percentage van de &lsquo;winst&rsquo;. Deze laatste en eerder zeldzame vorm kan voor extra motivatie zorgen om de zaak voor u te winnen. Het Amerikaanse &lsquo;No cure no pay&rsquo; is daar een extreme variant van. Dergelijke afspraak &lsquo;Geen ereloon zonder winst&rsquo; is in Belgi&euml; echter niet toegelaten. Een combinatie van een percentage met andere berekeningswijzen is mogelijk.

Vergeet de kosten niet

Het ereloon is een vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat. Daarnaast vraagt een advocaat een vergoeding voor zijn kosten. Dat is een soort bijdrage in de algemene kantoorkosten (secretariaat,…) maar ook vergoeding van de kosten die enkel op uw zaak betrekking hebben (briefwisseling, kopies, verplaatsingskosten). Bepaalde kosten kunnen forfaitair bepaald zijn: een vast bedrag per bladzijde typewerk bijvoorbeeld. Voor andere soorten kan de advocaat de werkelijke kosten aanrekenen: elke postzegel bijvoorbeeld.

Tenslotte zijn er nog uitgaven die uw advocaat namens u deed en die u terug moet betalen: de kosten van een gerechtsdeurwaarder om de dagvaarding (of het vonnis) te betekenen aan de tegenpartij, griffiekosten voor het neerleggen van een verzoekschrift, de kosten van een deskundigenonderzoek, enzovoort.

Advocatenkosten terugbetaald

Goed nieuws: de verliezende partij moet een deel van de advocatenkosten van de winnaar betalen. De zogenaamde rechtsplegingsvergoeding is een vast bedrag dat officieel is vastgelegd en afhankelijk van de waarde van de zaak. Zo recupereert u voor een stuk wat de advocaat u aanrekende.

Onderhandel over het ereloon

Een eerste juridisch advies kan u gratis krijgen via juridische eerstelijnsbijstand (in justitiehuizen, sommige sociale huizen,…). Dit is eerder oriënterend. Bovendien mag die advocaat uw zaak zelf niet aannemen om deontologische redenen. Sommige advocaten zijn bereid om voor een eerste consultatie een erg beperkt bedrag (25 EUR) in rekening te brengen. Veel advocaten houden bij het berekenen van hun ereloon rekening met uw bescheiden inkomen (indien dit het geval is). Misschien hebt u zelfs recht op een pro deo-advocaat.

Durf zeker onderhandelen over het ereloon en de kosten van uw advocaat.

Stel voor uzelf eerst een budget op door te bepalen hoeveel u wil uitgeven. Houdt dit bedrag in uw achterhoofd bij de onderhandelingen. Vraag eventueel expliciet aan de advocaat of deze uw zaak voor dat bedrag kan afhandelen. Beter lijkt om eerst de advocaat een voorstel te laten doen en daarna een maximumbedrag af te spreken.

Houd er rekening mee dat zelfs stricte budgetafspraken soms niet kunnen verhinderen dat jouw zaak aanzienlijk ingewikkelder wordt, of meer tijd in beslag neemt door onverwachte wendingen. Hierdoor kan het ereloon en de kosten van de advocaat toch meer bedragen dan op voorhand afgesproken. Tracht zo veel mogelijk zaken te voorzien en scenario&rsquo;s te bespreken tijdens de onderhandelingen met uw advocaat. Zorg er bovendien voor dat de advocaat weet dat hij bijkomende kosten met u moet bespreken, zeker wanneer het budget overschreden dreigt te worden.

Een voorschot zal u zeker moeten betalen. Vraag om dit eventueel in schijven te mogen doen. Het is belangrijk om om tussentijdse ereloonstaten te vragen, zodat je de betaling kan spreiden. Durf om een afbetalingsplan vragen indien de eindafrekening toch hoger uitvalt dan verwacht.

Stel een overeenkomst op

Laat uw advocaat een contract tussen u beiden opmaken. Dit is een overeenkomst over de prestaties die uw advocaat voor u zal verrichten, het ereloon en de kosten, betalingswijze, aanrekening op derdengelden (geld dat uw advocaat voor u ontvangt), informatie-uitwisseling, aansprakelijkheid en beëindiging van de samenwerking.

Tips

Overweeg om uw advocaat te ontslaan indien hij of zij &eacute;&eacute;n van volgende zaken doet: conclusietermijnen laten verstrijken (terwijl er besluiten opgesteld moesten worden), niet opdagen op de rechtbank, weigeren om u updates te geven over de stand van zaken, uw telefonische oproepen of e-mails niet beantwoorden, en niet eerlijk zijn wanneer u vragen stelt.

Samenwerken met uw advocaat is de beste manier om goede resultaten in uw zaak te bekomen. Bezorg altijd de gevraagde documenten, en ga naar de zitting van de rechtbank of expertisebijeenkomst indien uw advocaat u dat vraagt. Een goede advocaat zal uw zaak zeker naar best vermogen behartigen, maar zonder uw medewerking zijn de mogelijkheden beperkt.

Uw zoekresultaten

Beschrijving
Geen beschrijving
Voorkeurmateries
 • Geen vermeld
Contactgegevens & adres
Bekijk gegevens
Beschrijving
Geen beschrijving
Voorkeurmateries
 • Geen vermeld
Contactgegevens & adres
Bekijk gegevens
Beschrijving
Geen beschrijving
Voorkeurmateries
 • Geen vermeld
Contactgegevens & adres
Bekijk gegevens
Beschrijving
Geen beschrijving
Voorkeurmateries
 • Geen vermeld
Contactgegevens & adres
Bekijk gegevens
Beschrijving
Geen beschrijving
Voorkeurmateries
 • Geen vermeld
Contactgegevens & adres
Bekijk gegevens
Beschrijving
Geen beschrijving
Voorkeurmateries
 • Geen vermeld
Contactgegevens & adres
Bekijk gegevens
Beschrijving
Geen beschrijving
Voorkeurmateries
 • Geen vermeld
Contactgegevens & adres
Bekijk gegevens
Beschrijving
Geen beschrijving
Voorkeurmateries
 • Geen vermeld
Contactgegevens & adres
Bekijk gegevens
Beschrijving
Geen beschrijving
Voorkeurmateries
 • Geen vermeld
Contactgegevens & adres
Bekijk gegevens