Handelsagentuurovereenkomst

Dit document laat u toe om een handelsagentuur op te stellen. Een handelsagentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (de handelsagent) permanent en tegen een vergoeding onderhandelt en zaken doet in naam en voor rekening van de andere partij (de principaal), zonder dat hij onder diens gezag staat.

Laatste revisie

19/09/2019

Formaten

Word & PDF

Grootte

4 tot 6 pagina’s

Beoordeling


4,5 – 3 stemmen

Handelsagentuurovereenkomst

Hoe werkt het?

Kies een document

Alle documenten zijn opgestel door ervaren specialisten en zijn altijd conform de laatste wetgeving.

Beantwoord de vragen

Als er iets niet duidelijk is kan je steeds de hulp inroepen van onze experts.

Download document

Je kan het document rechtstreeks in word of pdf downloaden. We sturen ook een kopie via email.

Wat is een handelsagentuurovereenkomst?

Een handelsagentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (de handelsagent) permanent en tegen een vergoeding onderhandelt en zaken doet in naam en voor rekening van de andere partij (de principaal), zonder dat hij onder diens gezag staat.

Wanneer kan je het gebruiken?

Een handelsagentuurovereenkomst wordt gebruikt, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 
 1. de overeenkomst heeft betrekking op het onderhandelen over en, indien nodig, het sluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal;
 2. de agent ontfermt zich er permanent over;
 3. de agent is niet onderworpen aan zijn gezag en is dus niet de werknemer van de principaal;
 4. de agent wordt voor deze activiteit betaald.
 
Onder “zaken” wordt verstaan alles wat de omzet van de principaal kan verhogen, zoals de verkoop van producten en diensten, de verhuur van goederen,…
 

Inhoud van het document

3 essentiële zaken:

 
 1. Duur van handelsagentuurovereenkomst

  De duur van de overeenkomst kan door de partijen worden gekozen. Indien de overeenkomst echter geen einddatum of -moment aangeeft, wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.
 2. Vergoeding van de agent

  De vergoeding van de agent moet nauwkeurig worden vastgesteld. Het kan een vast bedrag, een commissie of zelfs een combinatie van beide zijn.- Mogelijkheid van vervroegde beëindiging. Als de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan of als er een speciale clausule in de overeenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen, hebben de partijen het recht om de overeenkomst voortijdig te beëindigen, op voorwaarde dat ze een opzegtermijn in acht nemen.

 3. Klantenvergoeding

  Aan het einde van de overeenkomst heeft de agent recht op een klantenvergoeding op basis van de bijdrage van nieuwe klanten of de belangrijke ontwikkeling van de bestaande klanten van de principaal. 

Volgende optionele zaken:

 

 1. Niet-concurrentiebeding

  Als dit beding opgenomen wordt in de overeenkomst, is het aan de agent gedurende een bepaalde periode verboden om te concurreren of te werken voor een concurrent van de opdrachtgever.

 2. Delcrederebeding

  Als dit beding opgenomen wordt in de overeenkomst, is de agent verplicht om de opdrachtgever te waarborgen voor de betaling van de verschuldigde bedragen van de klant.
 3. Exclusiviteitsbeding

Als dit beding opgenomen wordt in de overeenkomst, zijn de agent, de principaal of beiden verplicht om de onderhandelingen en het sluiten van zaken exclusief voor te behouden aan de uitvoering van hun overeenkomst en dit dus niet voor derden te doen of door derden te laten doen. 

 

Hoe gebruik je het document?

Beide partijen dienen de overeenkomst te ondertekenen en ontvangen elk een origineel exemplaar van de overeenkomst.
 
Toepasselijk recht
 
Artikelen I.11 en X.1 tot en met X.25 Wetboek van economisch recht
 
 

Veelgestelde vragen over handelsagentuurovereenkomst

Wat is het verschil met een makelaarscontract?

Een handelsagentuurovereenkomst verschilt van een makelaarscontract in die zin dat het een vast contract is. Als de onderhandeling of afsluiting van de zaken voor de opdrachtgever niet op permanente basis gebeurt, maar slechts een eenmalige activiteit is, dan wordt dit gedaan door een makelaar en gelden er andere regels. 
 

Wat is het verschil met commerciële vertegenwoordiging?

De handelsagentuurovereenkomst verschilt van de commerciële vertegenwoordigingsovereenkomst, omdat de agent geen werknemer van de principaal is en dus niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat de principaal geen zeggenschap heeft over de agent en er dus geen ondergeschikte relatie tussen beide bestaat, ook al kan de agent bij de uitoefening van zijn taken instructies van de principaal ontvangen. 

Waarom kiezen voor Jureca voor jouw documenten

 • Gemakkelijk en juridisch juiste documenten
 • Geen verassingen of te dure facturen.
 • Geen verassingen of te dure facturen.

Vragen? Stel ze hier

Andere namen

handelsagentuurcontract, handelsagentuurdocument

Land

België (Nederlands)