Algehele gemeenschap van goederen

De algemene gemeenschap van goederen ontstaat tussen echtgenoten van op het ogenblik dat ze getrouwd zijn (wettelijke gemeenschap van goederen), tenzij anders is bepaald in een huwelijkscontract.

Overzicht A (Toon alles)