Ambtshalve aanslag / aanslag van ambtswege

Bij een ambtshalve aanslag stelt de inspectie der belastingen het belastbaar bedrag vast door een schatting te maken voor de belastingplichtigen die geen boekhouding hoeven bij te houden, geen belastingaangifte wordt ingediend of wanneer het bedrag niet kan worden bepaald uit de administratie.

Overzicht A (Toon alles)