Algemeen verbindend verklaren van de CAO

Algemeen verbindend verklaring van een CAO geschiedt door de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid en betekent dat een CAO verplicht wordt gesteld voor alle werkgevers en werknemers die geen lid zijn van werkgeversverenigingen of vakbonden die de CAO hebben afgesloten.

Overzicht A (Toon alles)