Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst gesloten tussen aandeelhouders waarin bepaalde afspraken contractueel worden vastgelegd, dewelke eenvoudig kunnen worden gewijzigd. De overeenkomst bevat maatregelen die het belang van de onderneming vrijwaren in die gevallen er spanningen ontstaan tussen de aandeelhouders of wanneer het aandeelhoudersschap wordt getroffen.

Overzicht A (Toon alles)