Administratief recht / Publiek recht

Administratief recht / Publiek recht bevat alle rechten plichten in relatie tot de overheid. Voorbeelden: overheidsopdrachten, herstructureringen in de publieke sector, PPS/PFI, Stedebouwrecht en ruimtelijke ordening, Milieurecht, Overheidscontracten, Publiek-Private Samenwerking / Private Finance Initiative, Onteigeningen, Subsidies, Rijksambtenarenrecht, parastalen en onderwijs, Vreemdelingenrecht, Raad van State, Rechten van de mens en Grondrechten

Overzicht A (Toon alles)