Alternatieve geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting is het beslechten van een geschil buiten de hoven en rechtbanken, waarbij een neutrale derde tussenkomt om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen.

Overzicht A (Toon alles)