Administratief rechtscollege

Een administratief rechtscollege is een jurisdictioneel orgaan, dat uitspraken doet zoals de gewone hoven en rechtbanken maar geen deel uitmaakt van de rechterlijke macht. De administratieve rechtscolleges maken sinds de grondwetswijziging van 1993 ook géén deel meer uit van de uitvoerende macht. Ze hebben het statuut gekregen van rechtscollege sui generis. Administratieve rechtscolleges kunnen enkel opgericht worden voor de beslechting van conflicten met betrekking tot politieke rechten. Het hoogste administratief rechtscollege in België is de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (vroeger afdeling administratie genoemd).

Overzicht A (Toon alles)