Administratief toezicht / bestuurlijk toezicht

Het administratief toezicht is een door een hogere administratieve overheid uitgeoefende toezicht op een lagere of lokale overheid. De besluiten van de lagere administratieve overheid worden gecontroleerd op hun wettigheid alsook op de verenigbaarheid met het algemeen belang.

Overzicht A (Toon alles)