Administratief beroep

Bij een administratief beroep kan een burger, vooraleer een beroep bij een rechtbank in te stellen, een beslissing van een administratieve overheid aanvechten bij het orgaan dat die beslissing heeft genomen of bij een hiërarchisch hoger orgaan.

Overzicht A (Toon alles)