Griffier

De griffier is de secretaris van een rechtbank. Het bureau van een griffier of zijn ambt in het algemeen wordt de griffie genoemd.