Gerechtelijke procedure

Een gerechtelijke procedure is wanneer een geschil aanhangig is bij het gerecht.