Gebrekkig produkt / gebrekkige produkten

Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men normaliter zou verwachten. Het is van belang bij de vaststelling van de productaansprekelijkheid.