Gezinsvorming

Onder gezinsvorming wordt verstaan: gezinshereniging van de echtgenoot, geregistreerd partner of niet-geregistreerde partner, voor zover de gezinsband tot stand is gekomen op een tijdstip waarop de hoofdpersoon zijn hoofdverblijf in België had (i.t.t. gezinshereniging waarbij de gezinsband is tot standgekomen buiten België).