Gerechtelijke bekentenis

Een gerechtelijke bekentenis is een bekentenis welke wordt afgelegd voor een rechter.