Gentlemen's agreement

Een gentlemen's agreement of herenakkoord is een informele overeenkomst, gesloten tussen twee partijen. Het kan zowel mondeling als schriftelijk bestaan. In principe is een herenakkoord niet rechtens afdwingbaar, maar beroept het op de eer van de partijen. Hier tegenover staat een rechtsafdwingbare overeenkomst.