Geschil / geschillen

Als partijen serieus met elkaar van mening verschillen, erover strijden, is er sprake van een geschil. Een geschil verschilt van ruzie door de mate van de daarbij getoonde emotie. In het algemeen wordt een langdurig geschil als onwenselijk gezien en wordt er gestreefd naar een oplossing. Geschillen worden dan beslecht. Maar soms is het politiek aantrekkelijk een geschil juist niet te beslechten, het te laten voortbestaan. De eenheid in een groep kan zo worden bevorderd door een gezamenlijke vijand.