Gerechtelijk onderzoek

Een gerechtelijk onderzoek is een onderzoek dat geleid wordt door een onderzoeksrechter, een magistraat uit de rechtbank van eerste aanleg.