Griffier / (mv.) griffiers

De griffier is een lid van de rechterlijke macht die als taak heeft om enerzijds de rechter bij te staan, en anderzijds de de communicatie en administratie tussen burger en rechtbank in goede banen te leiden.