Getuigen

Getuigen is het afleggen van verklaringen met betrekking tot de te bewijzen feiten.